نویسنده: م حبیبیان

تصفیه-فاضلاب-بیمارستانی 0

روشهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی به طور کلی باید اینگونه گفته شود که فاضلاب حاصل از مراکز درمانی و بهداشتی و بیمارستان ها از لحاظ کیفی با فاضلاب شهری یکسان هستند علاوه بر آن فاضلاب بیمارستانی...