دسته: تصفیه فاضلاب دامپروری

تصفیه-فاضلاب-گاوداری 0

مزایا،محدودیتها و قیمت پکیج تصفیه فاضلاب گاوداری

یکی از مواردی که باید در تصفیه فاضلاب گاوداری و استفاده از پکیج تصفیه به آن توجه داشت، نوع و غلظت آلاینده هاست. پکیج تصفیه فاضلاب گاوداری مناسب، باید بتواند در فرایند تصفیه، آلاینده...

تصفیه فاضلاب گاوداری 0

مراحل پکیج تصفیه فاضلاب دامداری

برای تصفیه فاضلاب دامداری، باید نوع آلاینده ها و غلظت آن ها را در نظر داشت. پکیج تصفیه فاضلاب مناسب، باید توانایی تصفیه و از بین بردن آلاینده های نیتروژنی، فسفاتی، آلی و معدنی...