دسته: تصفیه فاضلاب کارخانجات

تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری 0

تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری

تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری یکی از کاربرد های مهم در صنعت فاضلاب ،تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و تصفیه فاضلاب صنایع فلزی می باشد.در واقع یکی از آلوده ترین فاضلاب ها ،فاضلاب حاصل...

تصفیه فاضلاب مرده شورخانه 0

تصفیه فاضلاب مرده شورخانه

تصفیه فاضلاب آرامستان مهمترین دلایل و اهداف نیاز به تصفیه فاضلاب آرامستان ها عبارتست از: ارتقاء سطح بهداشت عمومی و حفظ سلامت مردم و جامعه ، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن،...

تصفیه فاضلاب کارخانه 0

تصفیه فاضلاب کارخانه

فاضلاب کارخانه یکی از مهمترین چالشهای روز کارخانجات امروزه مسائل زیست محیطی و به خصوص فاضلاب آنها است. فاضلاب کارخانجات صنعتی را می توان به دو بخش بهداشتی – انسانی و صنعتی تقسیم بندی...