دسته: فرآیند تصفیه فاضلاب

فرایند تصفیه فاضلاب

تصفیه فضولات توسط راکتورها در تصفیه فاضلاب 0

تصفیه فضولات توسط راکتورها در تصفیه فاضلاب

آب از ضروری ترین منابع موجود در روی زمین می باشد و متاسفانه امروزه به یک منبع محدود تبدیل شده است. بنابراین از این منبع با ارزش باید به صورت بهینه استفاده کنیم. تصفیه...

معرفی راکتورهای تصفیه فاضلاب 0

معرفی راکتورهای تصفیه فاضلاب

راکتور تصفیه فاضلاب دستگاه های تصفیه فاضلاب دارای راکتور هایی هستند که در واقع فضولات و نا خالصی های آب فاضلاب را در خود جمع آوری می کند. انواع راکتور خای تصفیه فاضلاب داریم...

آشنایی با فناوری های نوین در تصفیه فاضلاب 0

آشنایی با فناوری های نوین در تصفیه فاضلاب

همانطور که می دانیم دنیا با بحران کم آبی مواجه است، به همین علت بشر همواره باید از فناوری های نوین فاضلاب، در جهت بازیابی دوباره و استفاده مجدد از پساب ها، بهره گیرد....

فرآیند رشد ثابت در تصفیه فاضلاب 0

فرآیند رشد ثابت در تصفیه فاضلاب

فرآیند رشد ثابت در تصفیه فاضلاب فرآیند رشد ثابت در تصفیه فاضلاب به سه دسته اصلی تقسیم بندی می شود گروه اول شامل فرآیند رشد ثابت غیر مـستغرق گروه دوم شامل فرآیند رشدمعلق با...

فرآیند های بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب 0

فرآیند های بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب

فرآیند های بیولوژیکی لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) فرآیند های بیولوژیکی : فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده (Extended Aeration Activated Sludge )نوع اصلاح شده ای از فرآیند لجن فعال است. در این...

فرآیند های بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب 0

فرآیند های بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب

 روشهای بی هوازی بیولوژیکی UASB فرآیند های بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب روش UASB یکی از مهترین فرآیند های بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب در تصفیه انواع فاضلابها به خصوص فاضلابهای صنعتی  است.UASB مخفف...