درباره آنتراسیت (زغال سنگ تصفیه آب)

آنتراسیت به عنوان یکی از رسوبات طبیعی و سنگ‌های زغال سنگ شناخته می‌شود که برای تصفیه آب به عنوان یکی از مواد جاذب و فیلتراسیون استفاده می‌شود. آنتراسیت چیست؟ – آنتراسیت یک نوع سنگ...