تصفیه فاضلاب آشپزخانه

تصفیه فاضلاب آشپزخانه آشپزخانه محلی است که در آن تنها پخت غذا صورت گرفته و غذا برای مصرف به مکان دیگری منتقل می­شود. به عبارت دیگر تفاوت یک آشپزخانه و یک رستوران در محل...