آشغالگیر درشت دانه

آشغالگیری دانه درشت اولین فرآیندی که معمولاً از آن در سیستم های تصفیه فاضلاب استفاده می شود،فرآیند آشغالگیری است.آشغال گیر وسیله ای است که مشابه یک الک می تواند ذرات درشت را از جریان...