برچسب: تصفیهٔ فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری 0

تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری

تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری یکی از کاربرد های مهم در صنعت فاضلاب ،تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و تصفیه فاضلاب صنایع فلزی می باشد.در واقع یکی از آلوده ترین فاضلاب ها ،فاضلاب حاصل...

تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ 0

تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ

تصفیه فاضلاب کارخانه رنگ به طور کلی می توان گفت کارخانه رنگ دارای فاضلابی اندک اما با بار آلودگی زیادی است . که این آلودگی اغلب به صورت COD و بسیار سمی است ....