سیستم تصفیه آب خاکستری

سیستم تصفیه فاضلاب خاکستری آب خاکستری به همه فاضلاب های تولید شده در خانه البته به ‌جز فاضلاب سرویس بهداشتی را گفته می شود. درواقع فاضلاب تولیدی آشپزخانه، حمام و ماشین لباسشویی، آب خاکستری...