تصفیه اب و فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری چیست ؟ یکی از شاخص های مهم زیست محیطی موضوع دفع و دور کردن بهداشتی فاضلاب خانگی میباشد. به این دلیل سازمان بهداشت جهانی همواره تاکید می کند که لوله کشی...