فاضلاب خانگی و روشهای تصفیه فاضلاب خانگی

فاضلاب، به هر نوع آبی که توسط انسان تحت تأثیر قرار گیرد و کیفیتش تغییر پیدا کند گفته می‌شود. فاضلاب خانگی چیست؟ فاضلاب خانگی، مجموعه‌ای از آب‌های زباله تولید شده از فعالیت‌های روزمره ما...