تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری

تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری یکی از کاربرد های مهم در صنعت فاضلاب ،تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و تصفیه فاضلاب صنایع فلزی می باشد.در واقع یکی از آلوده ترین فاضلاب ها ،فاضلاب حاصل...