تصفیه فاضلاب صنایع قالیشویی

تصفیه فاضلاب قالیشویی ورود پساب خروجی از قالیشویی ها به محیط زیست که حاوی مقادیر زیادی از شوینده ها، ذرات جامد ( خاک ، کرک و … ) و رنگ می باشد سبب ایجاد...