معرفی انواع روشهای تصفیه فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب

روشهای که می‌توان جهت تصفیه فاضلاب از آن استفاده کرد عبارتند از :

  • برکه های تثبیت (WSP)

برکه های تثبیت فاضلاب (WSP) گودال های خاکی هستند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب ها برای مدت طولانی در آنها نگهداری شده و با عمل ته نشینی و به کمک نور،حرارت، رشد جلبکها و میکروارگانیسم ها مواد آلی موجود در فاضلاب تجزیه و تثبیت می گردد.در این واحد ها عمل ته نشینی و تثبیت  هر دو با ام انجام می شود. (بیشتر…)