دستگاه سیکلون و کاربردهای سیکلون

دستگاه سیکلونی سیکلون یا جدا کننده سیکلونی دستگاه صنعتی است که جهت غبارگیری و جمع‌آوری ذرات معلق در گازها مورد استفاده قرار میگیرد و در واقع با استفاده از نیروی گریز از مرکز و نیروی گرانش عمل جداسازی را انجام میدهند. همانگونه که گفته شد سیکلون (Cyclonic separation) دستگاهی صنعتی ادامه مطلب…

نحوه عملکرد دستگاه سیکلون

دستگاه سیکلونی سیکلون یا جدا کننده سیکلونی دستگاه صنعتی است که جهت غبارگیری و جمع‌آوری ذرات معلق در گازها مورد استفاده قرار میگیرد و در واقع با استفاده از نیروی گریز از مرکز و نیروی گرانش عمل جداسازی را انجام میدهند. همانگونه که گفته شد سیکلون (Cyclonic separation) دستگاهی صنعتی ادامه مطلب…