فرایند تصفیه فاضلاب

فرآیند تصفیه فاضلاب چیست ؟ حذف مواد آلاینده از فاضلاب به کمک فرآِیندهای بسیار متنوعی به انجام می رسد که بر این اساس فرآیندهای تصفیه فاضلاب را به سه دسته اصلی 1- فرآیندهای فیزیکی...