استخرهای تثبیت فاضلاب

برکه های تثبیت فاضلاب چیست ؟ استخرهای تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه های عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام بوسیله روش های کاملا طبیعی در اثر واکنش...