تصفیه فاضلاب صنعت الکل سازی

تصفیه پساب کارخانه های الکل سازی

پساب واحدهای تولید الکل به دلیل BOD و COD بالا و بار آلی بسیار زیاد و دارا بودن مواد سمی همچون ترکیبات فنلی و داشتن pH پـایین یکـی از مشکلات عمده محیط زیستی است. دفع مستقیم و مستمر این پساب در خاک موجب کاهش کیفیت خاک و از بین رفتن محـصولات کشاورزی محیط زیستی میشود. در صورت تخلیه در رودخانه یا دریا، حیات آبزیان را در معرض تهدید جدی قرار می دهد. (بیشتر…)