تصفیه فاضلاب رستوران چیست

از آنجائیکه بخشی از مواد آلاینده فاضلاب رستوران از قبیل باقی­مانده مواد غذایی وذرات خاک و رس بصورت معلق بوده و قابلیت ته­ نشینی دارند، لذا به منظور کاهش بار وارده بر واحدهای بعدی تصفیه بهتر است که ابتدا از یک سپتیک تانک استفاده نمود.