انواع تصفیه و بازیابی فاضلاب

Spread the love
5/5 - (4 امتیاز)

تصفیه‌ فاضلاب

آب مصرف شده‌ای که کیفیت خود را از دست می دهد فاضـلاب نامیده می شود و بنا به دلایل ذیل نیاز به تصفیه دارد:

  • تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم
  • پاک نگهداشتن محیط زیست
  • بازیابی فاضلاب
  1. تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم: درفاضلاب احتمال وجود پاتوژنهای گوناگونی وجود دارد که بیماری زا هستند و ورود آنها به محیط زیست موجب آلوده شدن این منابع به میکروبهای بیماریزا است. در اثر تماس انسان با این منابع آلوده، خطر شیوع بیماری به وجود می آید.
  2. پاک نگهداری محیط زیست : ورود فاضلابهای تصفیه نشده به محیط زیست بجز خطر بر بهداشت عمومی نتایج دیگری از قبیل ایجاد بوی ناخوشایند ،تولید حشرات دارد.
  3. بازیابی فاضلاب: با رعایت استاندارد محیط زیست کشور در مورد پساب خروجی از تصفیه خانه می توان این پساب را در مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز بکار گرفت.تصفیه-فاضلاب

طرح تصفیه‌ فاضلاب بهداشتی:

آب بکار رفته در مصارف خانگی و صنعتی پس از استعمال با گستره ای از آلودگی ها همراه بوده و یک محیط ناقل برای انتقال مواد دفعی محسوب می گردد . آگاهی از اهمیت رعایت استاندارد در تصفیه آب لزوم به کار بردن قوانین سخت گیرانه را توجیه  می نماید. متاسفانه صنایع غذایی نقش بزرگی در بروز آلودگی محیط زیست،‌ مخصوصاً با مواد آلی دارند. معمولاً آلودگی های آلی یک سوم به صورت محلول ، یک سوم به صورت کلوئیدی و یک سوم به صورت تعلیقی در آب حضور دارند، در حالی که بیشتر مواد غیر آلی به صورت محلول می باشند .

تاثیرات زیست محیطی فرایند انتخابی:

آب مصرف شده ای که کیفیت خود را برای بهترین مصرف از دست می دهد فاضـلاب نامیده می شود  و بنا به دلایل ذیل نیاز به تصفیه دارد:

  • تامین شرایط بهداشتی برای افراد و سایر مجتمع های مجاور آن.
  • پاک نگهداشتن محیط مجتمع و جلوگیری از آلودگی آبهای زیر رمینی منطقه.
  • بازیابی فاضلاب و استفاده مجدد از آن به عنوان مصارف کشاورزی.

تامین شرایط بهداشتی برای ساکنین و واحد های مجاور با استفاده از بازیابی فاضلاب :

درفاضلاب صنعتی و بهداشتی پاتوژنهای گوناگونی وجود دارد که بیماری زا هستند و ورود آنها به محیط زیست موجب آلوده شدن این منابع به میکروبهای بیماریزا است و در اثر تماس انسان با این منابع آلوده شده، خطر شیوع بیماری به وجود می آید.

پاک نگهداری محیط زیست :

ورود فاضلابهای تصفیه نشده به محیط زیست نتایجی از قبیل کاهش بهداشت عمومی، ایجاد بوی ناخوشایند و تولید حشرات دارد.

بازیابی فاضلاب:

با رعایت استاندارد های سازمان محیط زیست درمورد پساب خروجی می توان از آن برای مصارف کشاورزی استفاده نمود.

مقالات مرتبط

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب فلزی

تصفیه فاضلاب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *