تصفیه فاضلاب به روش AOP

Spread the love
Rate this post

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته که اساس آنها بر پایه ی تولید رادیکال های آزاد هیدروکسیل است، از طریق واکنشهای مختلف شامل عمل مشترک دو اکسیدکننده، یک کاتالیزور و یک اکسیدکننده (واکنش فنتون) یک فتوکاتالیست و یک اکسیدکننده و همچنین یک اکسیدکننده در حضور یک منبع تشعشع مانند UV ایجاد میگردد.

این فرآیندها می توانند به عنوان پیش تیمار تصفیه پساب های حاوی مواد آلی مقاوم به تجزیه برای کاهش مقدار مواد مذکور به منظور ارتقای تصفیه بیولوژیک استفاده گردند. در صورتی که این فرآیندها به صورت کامل انجام گردد محصول نهایی دی اکسید کربن و آب خواهد بود و مشکلات زیست محیطی پساب برای مصارف مختلف نیز کاهش خواهد یافت.

شرکت بهسازآب استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته را برای تصفیه پساب های صنایع داروسازی، صنعت نفت و بسیاری از آلاینده های صنعتی دیگر مانند حاوی مواد آلی خطرناک و سخت تجزیه پذیر (فنول) و MTBE و نیز آلاینده های کشاورزی (مانند علف کشها و آفت کشها) پیشنهاد می کند.

با توجه به لزوم استفاده مجدد از پساب ها به ویژه پساب های صنعتی در کشور توجه خاص به استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته برای به حداقل رساندن مواد خطرناک آلی در پساب تصفیه شده و نیز افزایش کارایی تصفیه بیولوژیک واحدهای صنعتی ضروری است. در صورت استفاده از این روش ها باید به مواد جانبی و ثانویه تولیدی و ترکیباتی که بر کارایی فرایند اثر منفی دارند توجه ویژه داشت.

وجود کربنات ها و بیکربنات ها، مواد آلی موجود در آب (به غیر از ترکیبات آلی آلاینده)، فسفات ها و سولفات ها می تواند منجر به واکنش و از بین رفتن رادیکال های هیدروکسیل در محیط و کاهش کارایی حذف ترکیبات هدف شود.

همچنین ترکیباتی مانند نیترات و نیتریت در آب به علت جذب اشعه فرابنفش تأثیر و کارایی روش های اکسیداسیون پیشرفته را کم میکند. کدورت بالای نمونه نیز میتواند در تأثیر اشعه فرابنفش بر آب اکسیژنه و تولید رادیکال هیدروکسیل اختلال ایجاد کند.

علاوه بر موارد ذکرشده ایجاد ترکیبات ثانویه و جانبی سمی حین فرایند یکی از محدودیتهای استفاده از تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته(روشهای AOP )ذکر شده است که باید به آن توجه کرد.

از مزیت های تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته یا روش های AOP توجه به پساب هایی است که به مواد مختلف آلوده هستند. موفقیت این روش ها به بیشینه کاهش مواد جامد معلق، کلوئیدها و روغن ها و سایر عامل های محدودکننده وابسته است. این فرایندها هم از لحاظ اقتصادی به صرفه و هم در کاهش آلودگی ها مؤثر هستند و به عنوان یکی از بهترین روش ها برای پاکسازی مواد آلی پساب مطرح هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *