تصفیه فاضلاب در صنایع برق و الکترونیک

Spread the love
Rate this post

تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک

امروزه با توجه به گسترش فعالیت های الکترونیکی در همه فعالیت ها از جمله انجام امور تصفیه، تصفیه فاضلاب صنایع و الکترونیک ارزش فراوانی داشته و روز به روز فعالیت های آن گسترش فراوانی می بیابد. تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک مثل صنایع عکاسی و آفت کش ها و مواد نگهدارنده غذایی حاوی غلطت بالایی از فلز جیوه می باشد و همانند جیوه به عنوان یک ترکیبگر در صنعت شیمی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

جیوه در اغلب فاضلاب های آزمایشگاهی موجود می باشد. تولید انرژی منبع بزرگ جیوه رها شده به محیط است که با احتراق سوخت فسیلی پیش می آید و هنگامیکه تجهیزات اسکرابر در دودکش نیروگاه های حرارتی نصب می شوند تا دی اکسید سولفور را بزدایند ، تجمع جیوه در صورتیکه واگردانی زیاد باشد امکانپذیر است.
کارخانجات تولید انواع لوازم خانگی برقی که مراحل ساخت و مونتاژ لوازم فوق را انجام می دهند و صنایع وابسته به آنها در گروه صنایع برق و الکترونیک قراردارند. در اغلب این کارخانجات فعالیت های صنعتی آبکاری و رنگ کاری نیز انجام می شود.
فاضلاب بهداشتی پرسنل شاغل در صنایع برق و الکترونیک را نمی توان با پساب صنعتی آنها ترکیب کرد. لجن تصفیه خانه پساب صنایع برق و الکترونیک به عنوان کود قابل استفاده نمی باشد. پساب تصفیه شده فاضلاب صنایع برق و الکترونیک قابلیت استفاده جهت آبیاری فضای سبز را ندارد.
کیفیت فاضلاب تولیدی فاضلاب تولید شده در صنایع برق و الکترونیک معمولاً حاوی مواد شیمیایی بوده و در صورت وجود خط رنگ، از نظر روغن و چربی و پتانسیل هیدروژنی (pH) نامتعارف مورد توجه می باشند.

روش تصفیه فاضلاب پساب صنایع برق و الکترونیک

روش تصفیه فاضلاب پساب صنایع برق و الکترونیک با استفاده از روش های تصفیه فیزیکوشیمیایی قابل تصفیه است. مهمترین مکانیسم مورد استفاده در این تصفیه خانه ها شامل خنثی سازی (Neutralization) و ترسیب شیمیایی (Chemical Precipitation) می باشد.

تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک که حاوی جیوه می باشد را از طریق رسوب دهی ، تبادل یونی و جذب از فاضلاب جدا کرد. در اغلب موارد بازیافت جیوه از طریق تبخیر قابل دستیابی است. در عمل رسوبدهی ، باید ترکیبات جیوه به یون جیوه اکسید شوند. جدول زیر فناوری های انتخابی برای حذف جیوه را بر اساس خروجی ها نشان می دهد

تصفیه سلنیوم

یکی دیگر از نکاتی که باید در تصفیه فاضلاب صنایع برق و الکترونیک موردتوجه قرار گیرد، تصفیه سلنیوم می باشد. سلنیوم ممکن است در انواع گوناگون کاغذ، خاکستر فرار و در سنگ های معدنی سولفید وجود دارد. یون سلنیوم یکی از رایج ترین شکل سلنیوم در فاضلاب هاست. به جز پساب رنگ و روغن که محتوی سولفید است.(سلنید کادمیوم زرد رنگ است). سلنیوم موجود در فاضلاب ها را میتوان توسط ترسیب در پی اچ ۶٫۶ به صورت سولفید جدا کرد

Wastewater treatment of electrical and electronic industries

Nowadays, due to the expansion of electronic activities in all activities, including refinement, treatment of sewage industries and electronics is valuable and day by day, its activities are expanding abundance. The wastewater treatment of electrical and electronic industries, such as photographic industries, pesticides and food preservatives, contains a high concentration of mercury metal and is used, like mercury, as a chemistry and petrochemical ingredient.

Mercury is available in most laboratory sewage. The production of energy is a great source of mercury released into the environment by combustion of fossil fuels, and when scrubbers are installed in the chimney of thermal power plants to reduce sulfur dioxide, it is possible to accumulate mercury in the event of a large rejection.
The factories produce all kinds of electrical appliances that are involved in the construction and assembling of the aforementioned items and their related industries in the electrical and electronic industries. In most of these factories, industrial plating and painting work is also done.
Sanitary Waste The personnel employed in the electrical and electronic industries can not be combined with industrial waste. The sludge of the wastewater treatment plant for electricity and electronics can not be used as a fertilizer. Refined waste water from electrical and electronic industries can not be used for irrigation of green spaces.
The quality of sewage generated by the sewage produced in the electrical and electronic industries usually contains chemicals and, in the presence of a color line, are considered in terms of oil and fat and unconventional hydrogen (pH) potentials.
Waste water treatment system for waste electrical and electronic industries

The method of wastewater treatment of waste electrical and electronic industries using purified physicochemical methods can be purified. The most important mechanism used in these refineries is the Neutralization and Chemical Precipitation.

Sewage treatment of mercury-containing electrical and electronic industries is separated by sedimentation, ion exchange and absorption from sewage. In most cases, mercury recycling is achievable through evaporation. In deposition, mercury compounds must be oxidized to mercury ions. The following table shows the technologies selected for mercury removal based on outputs
Selenium purification

Another thing that should be taken into consideration in the treatment of wastewater from electrical and electronic industries is Selenium treatment. Selenium may escape in a variety of paper, ash and in sulfide ore minerals. Selenium ion is one of the most common forms of selenium in sewage. Except for waste oil and oil containing sulfide (selenide is cadmium yellow). Selenium in the sewage can be separated by sulfide by treatment in pH 6.6.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *