تصفیه فاضلاب صنعت الکل سازی

Spread the love
Rate this post

تصفیه پساب کارخانه های الکل سازی

پساب واحدهای تولید الکل به دلیل BOD و COD بالا و بار آلی بسیار زیاد و دارا بودن مواد سمی همچون ترکیبات فنلی و داشتن pH پـایین یکـی از مشکلات عمده محیط زیستی است. دفع مستقیم و مستمر این پساب در خاک موجب کاهش کیفیت خاک و از بین رفتن محـصولات کشاورزی محیط زیستی میشود. در صورت تخلیه در رودخانه یا دریا، حیات آبزیان را در معرض تهدید جدی قرار می دهد.

شرکت آب نیک به منظـور جلوگیری از این خطرها ، روش های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی فراوانی را برای تصفیه این پساب پیـشنهاد می دهد. روش هـای فیزیکی و شیمیایی بر اساس جذب سطحی، تبادل یـونی، فراینـد غـشایی و اکـسیداسیون هـای شـیمیایی اسـتوار اسـت. روشهـای بیولوژیکی بی هوازی در مقایسه با روشهای هوازی مقرون به صرفه بوده و در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته اند. برکه هـای بـی هوازی ۷۰-۶۰ درصد BOD را با زمان ماند ۱ تا ۲ ماه کاهش میدهند. اکثر روش های بی هوازی رآکتوری قادرند BOD فاضـلاب ورودی را ۸۰ تا ۸۵ درصد کاهش دهند. در این صورت ۱۵ تا ۲۰ درصد BOD باقیمانده با روش های هوازی قابل حذف است.

جدول مشخصاتی فیزیکی و شیمیایی فاضلاب الکل سازی

تبخیـر پساب به منظور تولید خوراک دام و سوزاندن پساب به منظور بازیافت پتاس از جمله روش های دیگری میباشند که برای دفـع پـساب واحدهای تولید الکل در مقیاس کم مورد استفاده قرار گرفته اند و در صورتی که مشکلات فناوری ساخت و مشکلات بهره برداری آنهـا در نظر گرفته نشود هزینه خالص دفع پساب را به دلیل فروش محصولات به دست آمده کاهش می دهند. پساب واحدهای تولید الکل به عنوان سوبسترا برای تولید پروتئین تک یاخته نیز مورد تحقیق قرار گرفته است که در صورت فـروش محـصول بـه دسـت آمـده، هزینه این روش نیز کاهش می یابد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *