Rate this post

تصفیه فاضلاب کارگاه‌ ساختمانی

بطورکلی به فاضلابی که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود، فاضلاب بهداشتی  می گویند. از آنجا که این فاضلاب در اثر فعالیت های انسانی تولید می گردد، گاهی به آن فاضلاب انسانی نیز گفته می شود. سرویس های بهداشتی، استحمام، شستشوی ظروف، شستشوی سطوح و لباسشویی عمده ترین فعالیت هایی هستند که به تولید فاضلاب بهداشتی-انسانی منجر می شوند.

به منظور اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی معمولا یک کارگاه موقت در مجاورت محل اجرای پروژه برپا می شود. این کارگاه امکانات لازم برای اسکان و فعالیت کارگران و دیگر پرسنل را فراهم می نماید. در این کارگاه ها گاهی به دلایل زیر نیاز به تصفیه فاضلاب آنها وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از:

۱- عدم امکان حفر چاه جذبی به سبب جذب نامناسب خاک

۲- وجود کارگاه در خارج از محدوده خدمات شهری

۳- عدم احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهری در محل کارگاه

۴- مقررات و ضوابط زیست محیطی شهرداری یا دیگر سازمان های مرتبط

۵- محدودیت منابع آب و لزوم استفاده از پساب تصفیه شده برای دیگر مصارف کارگاهی

در کارگاه های ساختمانی اصلی ترین منابع تولید کننده فاضلاب سرویس های بهداشتی و حمام و فاضلاب ناشی از شستشوی ظروف غذای کارگران و پرسنل است.

البته در برخی کارگاه های ساختمانی که مجهز به آشپزخانه هستند، مقداری فاضلاب ناشی از آشپزخانه و شستشوی ظروف پخت غذا نیز به آن افزوده می شود.

با توجه به حجم فاضلاب این ساختمان ها که معمولا کمتر از ۵۰ مترمکعب در شبانه روز است و همچنین موقتی بودن آنها، بهترین گزینه برای تصفیه این فاضلاب ها استفاده از پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی-انسانی می باشد.

فرآیند مورد استفاده در این پکیج ها ((لجن فعال با هوادهی گسترده)) یا ((SBR)) می باشد.

۱- حجم فاضلاب

حجم فاضلاب بهداشتی-انسانی کارگاه های ساختمانی بستگی مستقیمی به تعداد پرسنل تحت پوشش دارد. در کارگاه های ساختمانی معمولا برای تعیین حجم فاضلاب بهداشتی-انسانی تعداد پرسنل را در مقدار سرانه تولید فاضلاب آنها ضرب می نمایند. در جدول۱ سرانه تولید فاضلاب در کارگاه های ساختمانی آمده است.

بطور مثال اگر یک کارگاه ساختمانی دارای ۱۲۰ نفر کارگر با ۸ ساعت کاری که در کارگاه اقامت ۲۴ ساعته ندارند، ۴۵ نفر کارگر که بطور ۲۴ ساعته در کارگاه اقامت دارند، ۱۸ نفر مهندس و پرسنل اداری با ۸ ساعت کاری و ۴ نگهبان ۲۴ ساعته باشد، حجم فاضلاب بصورت ذیل محاسبه می شود. در این کارگاه ۲۰ درصد از کارگران ۸ ساعته و ۷۰ درصد کارگران ۲۴ ساعته از حمام استفاده کرده و همچنین غذای کلیه پرسنل در کارگاه تهیه می شود.

بنابراین با توجه به ظرفیت استاندارد پکیج های فلزی، استفاده از یک پکیج به ظرفیت۲۰  مترمکعب در شبانه روز پیشنهاد می شود.

 

حدودهجدول۲ : آنالیز نمونه‌وارکیفیت فاضلاب‌های بهداشتی-انسانی کارگاه­های ساختمانی
واحدپارامترردیف

مقدار معمول بهداشتی
محدوده
۷ ۷~ __ pH ۱ ۴۵۰ ۲۳۰-۷۲۰ mg/lit COD ۲ ۳۰۰ ۱۲۰-۳۸۰ mg/lit BOD5 ۳ ۲۸۰ ۱۲۰-۳۶۰ mg/lit TSS ۴ ۴۰ ۲۰-۸۵ mg/lit TN ۵ ۶ ۴-۸ mg/lit TP ۶ ۵۰۰ ۲۵۰-۸۰۰ mg/lit TDS ۷ ۱۵۰ ۸۰-۲۹۰ mg/lit TOC ۸

۲- کیفیت فاضلاب

مواد خارجی که طی فعالیت های انسانی وارد آب می شود، تعیین کننده کیفیت فاضلاب بهداشتی هستند.

از آنجا که ماهیت فعالیت های بهداشتی-انسانی نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورهای جهان نیز تقریباً ثابت است لذا نوع مواد خارجی آلاینده‌ای که وارد آب مصرفی می شوند

در محدوده مشخصی قرار دارند.

اما چون حجم مصرفی آب در این فعالیت ها بسته به سطح فرهنگ استفاده از آب و امکانات بهداشتی متفاوت است، غلظت موادآلاینده در فاضلاب در نقاط مختلف تغییر می‌کند.

به عبارت دیگر هرچه مصرف آب بیشتر باشد غلظت آلاینده ها در فاضلاب کمتر خواهد بود.

در جدول ۲ آنالیز نمونه وار کیفیت فاضلاب‌های بهداشتی کارگاه های ساختمانی کشور ما آمده است.

۳- فرآیند تصفیه فاضلاب

انتخاب فرآیند تصفیه یکی از مهمترین بخش های طراحی یک سیستم تصفیه فاضلاب می باشد که هرگونه اشتباه در آن باعث هدررفت هزینه های مالی و زمانی انجام شده می شود.

مهمترین عوامل موثر در انتخاب فرآیند تصفیه عبارتند از:

۱- حجم فاضلاب

۲- غلظت هریک از آلاینده ها به خصوص دو شاخص مهم BOD5 و COD

۳- نسبت BOD5 به COD

۴- راندمان مورد نیاز جهت تصفیه

۵- سهولت راهبری و بهره برداری از سیستم

۶- نوسانات کیفی و کمی در تولید فاضلاب

۷- هزینه راهبری و بهره برداری از سیستم

بخش عمده ای از آلاینده های فاضلاب‌های بهداشتی را موادآلی تشکیل می دهند که توسط میکروارگانیسم ها قابل تجزیه می باشند. بطورکلی تجربیات عملی و دانش تصفیه نشان داده است که وقتی نسبت BOD5 به COD  بیش از ۰/۵۰ باشد، استفاده از روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب با توجه به کارایی بالای آنها اولویت دارد. این درحالی است که این نسبت در فاضلاب‌های بهداشتی در محدوده ۰/۷۰ – ۰/۶۵ قراردارد که نشان از قابلیت بسیارخوب آنها برای تصفیه بیولوژیکی است.

چون غلظت BOD5 فاضلاب های بهداشتی کمتر از ۱۰۰۰ میلیگرم در لیتر است، استفاده از فرآیندهای بی هوازی که در غلظت های بالا کارایی دارند، تأثیر قابل توجهی در فرآیند  تصفیه نداشته و بهتر است که برای دستیابی به یک سیستم تصفیه کارا و کم هزینه  از فرآیندهای هوازی بیولوژیکی برای تصفیه این نوع فاضلاب ها استفاده نمود.

از آنجائیکه بخشی از مواد آلاینده فاضلاب بصورت معلق بوده و قابلیت ته نشینی دارند، لذا به منظور کاهش بار وارده بر سیستم هوازی بهتر است که از یک سپتیک تانک قبل از واحد هوازی استفاده نمود. بدین ترتیب بخش عمده ای از ذرات معلق طی فرآیند ته نشینی و شناوری بصورت فیزیکی و با هزینه کمتر و سهولت بیشتر از فاضلاب جدا می‌شوند.

به علاوه وجود شرایط مناسب برای رشد برخی باکتری ها و میکروارگانیسم ها در لجن تجمع یافته و ته نشین شده در سپتیک تانک، باعث انجام برخی فرآیندهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب شده بطوریکه راندمان سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب های بهداشتی معمولاً به ۳۰-۱۰ درصد می رسد.

معمولاً از مخزن دوم سپتیک تانک نیز برای پمپاژ فاضلاب به مخزن هوادهی سیستم تصفیه بیولوژیکی استفاده می شود.

چون باکتری ها و میکروارگانیسم ها مهمترین عوامل در تصفیه این نوع فاضلاب هستند، لذا همواره بخشی از آنها از واحد ته نشینی ثانویه خارج شده و همراه با پساب از سیستم بیرون می روند.

به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ناشی از آنها در اغلب موارد از یک سیستم گندزدایی (ضدعفونی) برای حذف آنها استفاده می شود.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *