فلو سوییچ چیست ؟

Spread the love
Rate this post

فلو سوییچ چیست؟

سوئیچ فلو (flow switch)، که گاهی اوقات به عنوان سنسور جریان یا نشانگر جریان نیز شناخته می شود، ابزار دقیقی است که برای کنترل میزان جریان و فشار مایعات، هوا یا سایر سیال های گازی از طریق کانال، سیستم یا حلقه استفاده می شود.

از این کلیدها یا سنسورها می توان برای نظارت بر جریان در یک بازه زمانی مشخص استفاده کرد یا آن را برای نظارت دائمی بر کل جریان تنظیم کرد. از نظر فنی، یک فلو میتر (جریان سنج) یا نشانگر ممکن است لزوماً یک “سوئیچ” جریان واقعی نباشد – اگر دستگاه فقط اطلاعات را ثبت و نمایش دهد، به درستی آن را فلومتر یا نشانگر می نامند.

اگرچه در بیشتر موارد، آنها قادر به انجام اقداماتی مانند متوقف کردن / استارت اجزای دیگر در سایر نقاط سیستم – به عنوان مثال پمپ ها – به منظور تنظیم میزان جریان و فشار به سطح مطلوب و برنامه ریزی شده هستند، پس در این صورت یک سوئیچ جریان واقعی است.
Flow Switch چگونه کار می کند؟

برای درک چگونگی عملکرد سوئیچ جریان و کارکرد آن، ترسیم اجزای اصلی سازنده یک سوئیچ یا سنسور معمولی از این نوع مفید است.

فلو سوئیچ دارای انواع مختلفی شامل نوعی پدل (paddle) یا یک جور ماشه مغناطیسی (magnetic trigger) به عنوان قسمت اولیه است که به مدار متصل شده و در مجاری که مایع یا گاز از آن عبور می کند قرار می گیرد. این پدل توسط هر ماده ای که جریان دارد جابجا شده یا چرخانده می شود و سیگنال را به یک جز ثانویه معروف به ترنسدیوسر ارسال می کند.

What is a flow switch? A flow switch, sometimes known as a flow sensor or flow indicator, is a precision instrument used to control the flow and pressure of liquids, air, or other gaseous fluids through a channel, system, or ring. . These switches or sensors can be used to monitor the flow over a period of time or set to continuously monitor the entire flow. Technically, a flowmeter or indicator may not necessarily be a real “switch” – if the device only records and displays information, it is correctly called a flowmeter or indicator. However, in most cases, they are able to perform actions such as stopping / starting other components in other parts of the system – for example pumps – to adjust the flow and pressure to the desired level, so in this case a switch The flow is real. How does Flow Switch work? To understand how a current switch works and how it works, it is useful to draw the main components of a typical switch or sensor of this type. There are several types of flow switches, including a paddle or a magnetic trigger as the primary part that is connected to the circuit and placed in the channels through which the liquid or gas passes. This pedal is moved or rotated by any material that flows and sends the signal to a secondary component known as the transducer.

.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *