Rate this post

پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان‌های اداری

بطورکلی به فاضلابی که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می­شود، فاضلاب بهداشتی  می­گویند. از آنجا که این فاضلاب در اثر فعالیت­های انسانی تولید می­گردد، گاهی به آن فاضلاب انسانی نیز گفته می­شود. سرویس­های بهداشتی، استحمام، شستشوی ظروف، شستشوی سطوح و لباسشویی عمده­ ترین فعالیت­هایی هستند که به تولید فاضلاب بهداشتی-انسانی منجر می ­شوند.
یکی از مراکز تولید فاضلاب­های بهداشتی، ساختمانهای اداری هستند. اگرچه این ساختمان­ها معمولاً در محدوده شهری قراردارند و امکان تخلیه فاضلاب­ آنها به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری فراهم است، اما گاهی به دلایل زیر نیاز به تصفیه فاضلاب آنها وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
۱- وجود ساختمان اداری در خارج از محدوده خدمات شهری
۲- عدم احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهری
۳- مقررات و ضوابط زیست محیطی شهرداری یا دیگر سازمان­های خدمات شهری
۴- محدودیت منابع آب و لزوم استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز
در ساختمان­های اداری اصلی­ترین منابع تولید کننده فاضلاب سرویس­های بهداشتی و فاضلاب ناشی از شستشوی سطوح مختلف ساختمان و فاضلاب ناشی از شستشوی ظروف غذای کارکنان است. البته در برخی ساختمان­های اداری که مجهز به رستوران هستند، مقداری فاضلاب ناشی از رستوران و شستشوی ظروف پخت غذا نیز به آن افزوده می­شود.
با توجه به محدودیت فضای در دسترس در ساختمان­های اداری و همچنین حجم فاضلاب این ساختمان­ها که معمولا کمتر از ۵۰ مترمکعب در شبانه روز است، بهترین گزینه برای تصفیه این فاضلاب­ها استفاده از پکیج­های فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی-انسانی می­باشد.
فرآیند مورد استفاده در این پکیج­ها ((لجن فعال با هوادهی گسترده)) یا ((SBR)) می­باشد.

 

محدودهجدول۱: سرانه تولید فاضلاب بهداشتی – انسانی ساختمان‌های اداری در ایران

ردیف منشا تولید فاضلاب
>واحد محدوده
(لیتر در روز)
محدوده
(لیتر در روز)
وضعیت غذا ساعت کار
۱ ساختمان دارای رستوران جهت پخت و سرو غذا است ۸ نفر ۴۰-۷۵ ۶۵
۲ ۱۲ نفر ۶۰-۸۵ ۷۵
۱ ساختمان دارای رستوران نبوده و فقط ظروف غذای پرسنل در آنجا شسته می­شود. ۸ نفر ۴۰-۶۵ ۵۵
۲ ۱۲ نفر ۵۰-۷۵ ۶۵

۱- حجم فاضلاب

حجم فاضلاب بهداشتی-انسانی ساختمان­های اداری بستگی مستقیمی به تعداد پرسنل تحت پوشش دارد. در ساختمان­های اداری معمولا برای تعیین حجم فاضلاب بهداشتی-انسانی تعداد پرسنل را در مقدار سرانه تولید فاضلاب آنها ضرب می نمایند. در جدول ۱ سرانه تولید فاضلاب در ساختمان­های اداری آمده است.
بطور مثال اگر یک ساختمان اداری دارای ۱۵۰ نفر کارمند با ۸ ساعت کاری و ۸ نفر با ۱۲ ساعت کاری باشد و همچنین غذای پرسنل در آشپزخانه ساختمان تهیه و سرو شود، حجم فاضلاب تولیدی بصورت زیر محاسبه می شود.

بنابراین با توجه به ظرفیت استاندارد پکیج­ها فلزی، استفاده از یک پکیج به ظرفیت ۱۲ مترمکعب در شبانه روز پیشنهاد می­شود.

محدودهجدول۲ : آنالیز نمونه‌وارکیفیت فاضلاب‌های بهداشتی-انسانی ساختمان­های در ایران

مقدار معمول بهداشتی
محدوده
واحد پارامتر ردیف
۷  ۷~ __ pH ۱
۴۵۰ ۲۳۰-۷۲۰ mg/lit COD ۲
۳۰۰ ۱۲۰-۳۸۰ mg/lit BOD5 ۳
۲۸۰ ۱۲۰-۳۶۰ mg/lit TSS ۴
۴۰ ۲۰-۸۵ mg/lit TN ۵
۶ ۴-۸ mg/lit TP ۶
۵۰۰ ۲۵۰-۸۰۰ mg/lit TDS ۷
۱۵۰ ۸۰-۲۹۰ mg/lit TOC ۸

۲- کیفیت فاضلاب

مواد خارجی که طی فعالیت­های انسانی وارد آب می­شود،  تعیین کننده کیفیت فاضلاب بهداشتی هستند. از آنجا که ماهیت فعالیت­های بهداشتی-انسانی نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورهای جهان نیز تقریباً ثابت است لذا نوع مواد خارجی آلاینده­ای که وارد آب مصرفی می­شوند در محدوده مشخصی قرار دارند.
اما چون حجم مصرفی آب در این فعالیت­ها بسته به سطح فرهنگ استفاده از آب و امکانات بهداشتی متفاوت است، غلظت مواد آلاینده در فاضلاب در نقاط مختلف تغییر می­‌کند. به عبارت دیگر هرچه مصرف آب بیشتر باشد غلظت آلاینده­ ها در فاضلاب کمتر خواهد بود. در جدول ۲ آنالیز نمونه­ وار کیفیت فاضلاب‌های بهداشتی ساختمان­های اداری کشور ما آمده است.

 

۳- فرآیند تصفیه فاضلاب

انتخاب فرآیند تصفیه یکی از مهمترین بخش­های طراحی یک سیستم تصفیه فاضلاب می­باشد که هرگونه اشتباه در آن باعث هدررفت هزینه ­های مالی و زمانی انجام شده می­‌شود.

مهمترین عوامل موثر در انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب عبارتند از:

  1. حجم فاضلاب
  2. غلظت هریک از آلاینده­ ها به خصوص دو شاخص مهم BOD5و COD
  3. نسبت BOD5 به COD
  4. راندمان مورد نیاز جهت تصفیه
  5. سهولت راهبری و بهره­ برداری از سیستم
  6. نوسانات کیفی و کمی در تولید فاضلاب
  7. هزینه راهبری و بهره برداری از سیستم ساختمان‌های اداری بخش عمده ­ای از آلاینده­ های فاضلاب‌های بهداشتی را موادآلی تشکیل می­دهند
  8. که توسط میکروارگانیسم­ها قابل تجزیه می­باشند.

 

بطورکلی تجربیات عملی و دانش تصفیه نشان داده است که وقتی نسبت BOD5به COD  بیش از ۰/۵۰ باشد، استفاده از روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب با توجه به کارایی بالای آنها اولویت دارد. این درحالی است که این نسبت در فاضلاب‌های بهداشتی در محدوده ۰/۷۰ – ۰/۶۵ قراردارد که نشان از قابلیت بسیارخوب آنها برای تصفیه بیولوژیکی است.

چون غلظت BOD5 فاضلاب­های بهداشتی کمتر از ۱۰۰۰ میلیگرم در لیتر است، استفاده از فرآیندهای بی­­هوازی که در غلظت­های بالا کارایی دارند، تأثیر قابل توجهی در فرآیند  تصفیه نداشته و بهتر است که برای دستیابی به یک سیستم تصفیه کارا و کم­ هزینه ­ ازفرآیندهای هوازی بیولوژیکی برای تصفیه این نوع فاضلاب­ها استفاده نمود.

شکل ۱: نمای کلی فرآیند تصفیه فاضلاب­های بهداشتی-انسانی ساختمان‌های اداری

ساختمان‌های اداری از آنجائیکه بخشی از مواد آلاینده فاضلاب بصورت معلق بوده و قابلیت ته­ نشینی دارند، لذا به منظور کاهش بار وارده بر سیستم هوازی بهتر است که از یک سپتیک تانک قبل از واحد هوازی استفاده نمود.

بدین ترتیب بخش عمده­ای از ذرات معلق طی فرآیند ته ­نشینی و شناوری بصورت فیزیکی و با هزینه کمتر و سهولت بیشتر از فاضلاب جدا می­شوند.

به علاوه وجود شرایط مناسب برای رشد برخی باکتری­ها و میکروارگانیسم­ها در لجن تجمع یافته و ته ­نشین شده در سپتیک تانک، باعث انجام برخی فرآیندهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب شده بطوریکه راندمان سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب­ بهداشتی معمولاً به ۳۰-۱۰ درصد می­رسد.

معمولاً از مخزن دوم سپتیک تانک نیز برای پمپاژ فاضلاب به مخزن هوادهی سیستم تصفیه بیولوژیکی استفاده می­شود. چون باکتری­ها و میکروارگانیسم­ها مهمترین عوامل در تصفیه این نوع فاضلاب هستند، لذا همواره بخشی از آنها از واحد ته­ نشینی ثانویه خارج شده و همراه با پساب از سیستم بیرون می­روند.

به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل ناشی از آنها در اغلب موارد از یک سیستم گندزدایی (ضدعفونی) برای حذف آنها استفاده می­شود.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *