چگونگی روش سختی گیر آب رزینی

Spread the love
5/5 - (1 امتیاز)

روش سختی گیر رزینی

متداول ترین روش برای حذف سختی آب، استفاده از سختی گیر رزینی میباشد . دستگاه سختی گیر رزینی مورد استفاده در تصفیه آب، بیشتر به صورت استوانه فلزی هستند به طوری که در داخل آن، ذرات رزین قرار میگیرد و داخل سطوح آن با رنگ اپوکسی پوشش داده میشود تا از خوردگی آن جلوگیری و باعث افزایش عمر دستگاه گردد .

برای نگهداری و جلوگیری از خروج رزینها در قسمت پایین دستگاه و در زیر رزینها از یک صفحه مشبک و یک بستر سیلیس استفاده میشود. عمق رزین معمولاً بین ۰.۵ تا ۳ متر انتخاب میگردد و بر حسب نوع رزین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد از حجم رزین، فضای خالی برای انبساط رزین در نظر گرفته میشود.

میزان جریان را معمولاً در حدود ۰.۲ تا ۱ متر مکعب در دقیقه به ازای هر متر مکعب از حجم رزین در نظر می‌‌گیرند.  هر چند که حداکثر دبی جریان ورودی به واحدهای رزین تعویض یونی به علت افت فشار محدود میشود ولی حداقل دبی جریان به علت کانالیزه شدن (Channelize) نمیتواند خیلی کم باشد زیرا کانالیزه شدن باعث میشود که قسمتی از زرین بدون استفاده باشد. از این رو سرعت آب از بستر زرین باید حدود یک متر در ساعت باشد.

Resin hardening method The most common way to remove water hardness is to use a resin hardener. The resin hardeners used in water treatment are mostly in the form of metal cylinders, so that the resin particles are placed inside it and the inside surfaces are covered with epoxy paint to prevent corrosion and increase the life of the device. A mesh plate and a silica bed are used to maintain and prevent the resins from escaping at the bottom of the device and under the resins. The depth of the resin is usually selected between 0.5 and 3 meters, and depending on the type of resin, 50 to 100% of the volume of the resin, empty space is considered for the expansion of the resin. The flow rate is usually considered to be about 0.2 to 1 cubic meter per minute per cubic meter of resin volume. Although the maximum inlet flow rate is limited to ion exchange resin units due to pressure drop, the minimum flow rate due to channelization can not be too low because canalization causes part of the gold to be unused. Therefore, the speed of water from the golden bed should be about one meter per hour.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *